คณะวิศวฯ ม.ศรีปทุม ร่วมประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2567

คณะวิศวฯ ม.ศรีปทุม ร่วมประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2567

โค้ดส่วนลด-shopee

คณะวิศวฯ ม.ศรีปทุม ร่วมประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร ผาวัน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2567 และการสัมมนาศึกษาดูงานตามโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ในระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 25667 ณ โรงแรม U-Place มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โดยภายในการประชุม ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดการประชุม โดย ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม

จากนั้นเป็นการเสวนาหัวข้อ บทบาทและกลไกความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและการศึกษา ในการพัฒนากำลังคนทางวิศวกรรมแห่งอนาคต โดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปะนาฎ นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย และต่อด้วยการเสวนาหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และทิศทางความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม โดย รองศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในการนี้ วันที่ 27 มิถุนายน 2567 ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมได้เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศโดยรอบภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และในช่วงค่ำได้มีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับ “เพื่อเยี่ยมเพื่อน วิศวะ..มอบ.” (Welcome Party) ณ โรงแรมเซ็นทารา จ.อุบลราชธานี

และในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 กิจกรรมการเสวนาเพื่อนเยี่ยมเพื่อน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ จากนั้นเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU Pilot Plant)

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SPU #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top