คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม จัดเสวนา “การใช้เทคโนโลยีในการระงับข้อพิพาทและ การฝึกสถานการณ์จำลองในการระงับข้อพิพาท”

คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม จัดเสวนา “การใช้เทคโนโลยีในการระงับข้อพิพาทและ การฝึกสถานการณ์จำลองในการระงับข้อพิพาท”

คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม จัดเสวนา “การใช้เทคโนโลยีในการระงับข้อพิพาทและ การฝึกสถานการณ์จำลองในการระงับข้อพิพาท”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีในการระงับข้อพิพาทและการฝึกสถานการณ์จำลองในการระงับข้อพิพาท” โดยมี ท่านพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ที่ปรึกษาประจำสถาบันอนุญาโตตุลาการ (#THAC) พร้อมด้วย ผศ.เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ ผศ.ดร.นิสิต อินทมาโน ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และ ผศ.ดร.ช้องนาง วิพุธานุพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย ให้เกียรติร่วมเสวนาถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาและยกระดับในการเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัย ด้วยการฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลอง ซึ่งสามารถปรับใช้ได้จริงหากเกิดข้อพิพาท ณ ห้องออดิทอเรียม 1  ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจอาริงประสบการณ์จริง #ศูนย์กฎหมายศรีปทุม #LAW #คณะนิติศาสตร์

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top