คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ต้อนรับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท CAK และศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ SPU เข้าสวัสดีปีใหม่ 2024

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ต้อนรับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท CAK และศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ SPU เข้าสวัสดีปีใหม่ 2024

โค้ดส่วนลด-shopee

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ต้อนรับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท CAK และศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ SPU เข้าสวัสดีปีใหม่ 2024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ นายโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสเข้ามอบกระเช้าของขวัญ และสวัสดีปีใหม่ 2024 ณ ที่ทำการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567

#SPU #CAK #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #Dek67 #Dek68

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top