การเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง นศ.นิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม


เก็บคูปองส่วนลด Lazada 11 Day Mega sale

การเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง นศ.นิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม

ตอกย้ำ! การเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง นศ.นิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม เติมเต็มประสบการณ์นอกห้องเรียนเข้าศึกษาดูงาน ศาลแขวงพระนครเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณาจารย์และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ SPU ชั้นปีที่ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ภายหลังจากเรียนรู้ในรายวิชา กฎหมายอาญาภาคทฤษฎี ด้วยการเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยการเข้าศึกษาดูงาน เพื่อเรียนรู้ภาคปฎิบัติ ที่ศาลแขวงพระนครเหนือ เกี่ยวกับการพิจารณาคดี การฝากขัง การใส่กำไล EM. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลแขวงพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #ต้องนิติศรีปทุม #DEKทุนตัวจริงSPU #DEK66 #คณะนิติศาสตร์

🔥3

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com