การจัดงานแสดงม่านน้ำและน้ำพุดนตรี “แม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ”

การจัดงานแสดงม่านน้ำและน้ำพุดนตรี “แม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ”

การจัดงานแสดงม่านน้ำและน้ำพุดนตรี “แม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ”

ณ อุทยานเบญจสิริ ถนนสุขุมวิท

ปรับเวลาการจัดแสดง วันละ 3 รอบ 19.00, 19.45 และ 20.30น.

ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2566

 

กรุงเทพมหานคร, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายภาคเอกชนมากกว่า 60 องค์กร ขอเชิญชมการแสดงม่านน้ำและน้ำพุดนตรี อันตระการตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในชื่อชุดการแสดง “แม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ” ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2566 ณ อุทยานเบญจสิริ

โดยการแสดงกล่าว จัดขึ้นวันละ 3 รอบ ในเวลา 19.00, 19.45 และ 20.30น. ซึ่งเนื้อหาการจัดแสดงถ่ายทอดเรื่องราวพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจต่างๆ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อปวงชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน โดยประชาชนจะได้ชื่นชมพระบารมีผ่านพระฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยากผ่านการแสดงม่านน้ำพุ ในครั้งนี้

เพื่อความสะดวก ประชาชนสามารถเดินทางมาอุทยานเบญจสิริด้วยรถไฟฟ้า บีทีเอส ลงสถานีพร้อมพงษ์

 

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top