กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ม.ศรีปทุม เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ มารดา ของอาจารย์อนันต์ เมืองทอง

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ม.ศรีปทุม เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ มารดา ของอาจารย์อนันต์ เมืองทอง

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ม.ศรีปทุม เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ มารดา ของอาจารย์อนันต์ เมืองทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่สาลี่ เมืองทอง มารดาของ อาจารย์อนันต์ เมืองทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี อาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมศพและบำเพ็ญกุศล ณ วัดแสนสุข (ศาลา 3) ถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #กลุ่มงานกิจการนักศึกษา #ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ #วัดแสนสุข

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top