กลับมาอีกครั้ง อย่างยิ่งใหญ่! ซัมซุงชวนเยาวชนรวมทีมปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ใน

กลับมาอีกครั้ง อย่างยิ่งใหญ่! ซัมซุงชวนเยาวชนรวมทีมปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ใน

โค้ดส่วนลด-shopee

กลับมาอีกครั้ง อย่างยิ่งใหญ่! ซัมซุงชวนเยาวชนรวมทีมปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ใน

โครงการ Solve for Tomorrow 2023 แข่งขันไอเดียนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นแบบยั่งยืน

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 25 มิถุนายน 2566

ทีมที่ชนะการประกวดจะได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ได้รับทุนการศึกษา และผลิตภัณฑ์ซัมซุงมูลค่ารวมกว่า 1,200,000 บาท
ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 20 ทีมจะได้รับทุนสนับสนุน และโอกาสพัฒนาโครงงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
กิจกรรมตลอดโครงการจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2566

A picture containing text, screenshot, poster, LEGO

Description automatically generated

 

กรุงเทพฯ 31 พฤษภาคม 2566 – ซัมซุงขยายผลสานต่อความสำเร็จจัดการประกวด Samsung Solve for Tomorrow 2023 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ MAKE YOUR IMPACT! “คิดแก้ปัญหา พัฒนานวัตกรรม ลงมือทำให้ยั่งยืน” เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยจากทั่วประเทศ ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4-6 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1-2 หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 18 ปี ร่วมเข้าแข่งขันประกวดไอเดียนวัตกรรม โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการอบรมด้าน Design Thinking และ Business Model and Entrepreneurship พร้อมรับประกาศนียบัตรทุกทีมสมัคร ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม จะได้รับทุนสนับสนุน และโอกาสพัฒนาโครงงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทีมที่ชนะการประกวดจะได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ได้รับทุนการศึกษา และผลิตภัณฑ์ Samsung มูลค่ารางวัลรวมกว่า 1,200,000 บาท โดยกิจกรรมในนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2566

 

ซัมซุงมุ่งเน้นดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาทักษะแห่งอนาคตให้แก่เยาวชนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2565 ที่ผ่านมา ได้ริเริ่มโครงการ Samsung Solve for Tomorrow ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการประกวดนวัตกรรมและไอเดียธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาสังคม ในระดับสากล ที่มีเยาวชนเข้าร่วมแล้วกว่า 2 ล้านคน จาก 35 ประเทศทั่วโลก ทีมเยาวชนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้วิธีการคิดแก้ปัญหา ผ่านการอบรม ด้านการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และโมเดลธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (Business Model and Entrepreneurship) ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ (Semi-Final Round) และรอบชิงชนะเลิศ (Final Round) จะได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ เป็นโอกาสให้ใช้ความรู้ความสามารถ ทั้งด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี ความเข้าใจในเพื่อนมนุษย์และชุมชน ทักษะการคิดเชิงวิพากย์ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม เพื่อต่อยอด “ความคิด” ให้กลายเป็น “นวัตกรรม” ที่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคม สร้างผลสะเทือนได้จริง ภายใต้หัวข้อการประกวด MAKE YOUR IMPACT! “คิดแก้ปัญหา พัฒนานวัตกรรม ลงมือทำให้ยั่งยืน”

 

ซัมซุงเชื่อว่าการประกวด Samsung Solve for Tomorrow 2023 นี้ จะช่วยหนุนเสริมเยาวชนไทยให้มีทัศนคติที่พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคม มีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ และมีทักษะสำคัญที่สอดคล้องกับตลาดงานและการใช้ชีวิตในอนาคต สำหรับท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.solvefortomorrow.in.th กำหนดเปิดระบบรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 25 มิถุนายน 2566 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top