กรุงเทพประกันชีวิต รับรางวัลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ยอดเยี่ยมระดับประเทศ

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

กรุงเทพประกันชีวิต รับรางวัลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ยอดเยี่ยมระดับประเทศ

Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2023

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวศิรินารถ วงศ์เจริญสถิตย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ซ้าย) รับมอบรางวัลชมเชยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ยอดเยี่ยมภาคเอกชน Cybersecurity Performance Excellence Awards 2023 จาก นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ขวา) ผู้มอบแทนนายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงาน และองค์กรที่มีผลพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ยอดเยี่ยมประจำปี 2566 ณ ห้องพระวิษณุ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

กรุงเทพประกันชีวิต ให้ความสำคัญต่อการพัฒนารักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และสนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้และรับรู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ในทุกภาคส่วนของสังคมไทย รางวัล Prime Minister Awards: Cybersecurity Performance Excellence Awards 2023 นี้ เป็นรางวัลเกียรติยศที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดูแลใส่ใจความปลอดภัย ในการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายในยุคดิจิทัล ควบคู่ไปกับสร้างความเชื่อมั่นและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้เอาประกันภัยและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

###

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥5

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com