กรุงเทพประกันชีวิต จัดเต็มความคุ้มครอง ออกประกันสุขภาพใหม่ “เพรสทีจ เฮลธ์ ปลดล็อค”

กรุงเทพประกันชีวิต จัดเต็มความคุ้มครอง ออกประกันสุขภาพใหม่ “เพรสทีจ เฮลธ์ ปลดล็อค”

โค้ดส่วนลด-shopee

กรุงเทพประกันชีวิต จัดเต็มความคุ้มครอง ออกประกันสุขภาพใหม่ “เพรสทีจ เฮลธ์ ปลดล็อค”

ครอบคลุมเหนือระดับ วงเงินสูงสุด 200 ล้านบาท

image.png

กรุงเทพประกันชีวิต ส่งมอบความห่วงใยเหนือระดับกับแบบประกันใหม่ “เพรสทีจ เฮลธ์ ปลดล็อค” ประกันสุขภาพที่ให้มากกว่าการรักษา ปลดล็อคความคุ้มครอง เพื่อการดูแลที่มากกว่า ทั้งในด้านค่าห้อง ค่าชดเชยสำหรับผู้ป่วยอาการวิกฤต วงเงินค่ารักษาสูงสุดถึง 200 ล้านบาท มั่นใจรองรับการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ครอบคลุมไปถึงการแพทย์ทางเลือก การดูแลป้องกันโรค พร้อมเพิ่มตัวเลือกความรับผิดส่วนแรก รวมถึงสามารถเลือกพื้นที่ความคุ้มครองได้ทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ มอบความอุ่นใจทุกที่ทุกเวลา

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กรุงเทพประกันชีวิต ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบประกันที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพอย่างครอบคลุม เพื่อให้ลูกค้าอุ่นใจด้านการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นทุกปี โดยออกแบบประกันใหม่ “เพรสทีจ เฮลธ์ ปลดล็อค” ที่ขยายความคุ้มครองให้การดูแลที่มากกว่า ตั้งแต่การป้องกันโรค ไปจนถึงการรักษาพยาบาล ที่ครอบคลุมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ พร้อมปลดล็อคทุกความกังวล ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 200 ล้านบาท

ทั้งนี้ จุดเด่นของ “เพรสทีจ เฮลธ์ ปลดล็อค” คือ ความคุ้มครองที่เหนือระดับ และให้มากกว่าการรักษา ด้วย 5 มิติของการดูแลที่ครบครัน ได้แก่ 1) ครอบคลุมค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน หรือห้องพักระดับใดก็ได้ สูงสุด 8,000 – 25,000 บาทต่อวัน แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า 2) วงเงินความคุ้มครองผลประโยชน์ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก จ่ายตามจริงสูงสุด 200 ล้านบาท พร้อมรองรับการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย 3) ตอบสนองทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นค่าชดเชยสำหรับผู้ป่วยอาการวิกฤต สูงถึง 500,000 บาท ผลประโยชน์แพทย์ทางเลือก ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าฉีดวัคซีน การบำบัดรักษาโรคทางจิตเวช และค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม 4) เพิ่มตัวเลือกความรับผิดส่วนแรก (Deductible) และสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสวัสดิการที่มี และ 5) เลือกอาณาเขตความคุ้มครองได้ทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็มั่นใจได้ ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของแผนความคุ้มครองที่เลือก

“อุตสาหกรรมการแพทย์มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในการวินิจฉัย การรักษาและการดูแลผู้ป่วย “เพรสทีจ เฮลธ์ ปลดล็อค” จึงเป็นแบบประกันสุขภาพที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการรักษาพยาบาลและการวินิจฉัยด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์สมัยใหม่ เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพ ป้องกันโรคและรู้ทันโรคร้าย โดยสำหรับความคุ้มครองแผน 100 และ 200 ล้านบาท ผู้เอาประกันภัยยังได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีและรวมถึงการตรวจยีนหรือการตรวจพันธุกรรม (Genetic Testing) เพื่อหาความเสี่ยงที่จะเกิดโรคในอนาคตหรือโรคที่อาจเกิดจากพันธุกรรม เพื่อให้สามารถป้องกันหรือรักษาได้ทันท่วงที รวมทั้งการสร้างเกราะป้องกันด้วยบริการฉีดวัคซีนซึ่งได้รับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และยังขยายผลประโยชน์เพิ่มเติมจากการบริการแพทย์ทางเลือกที่หลากหลาย อาทิ การฝังเข็ม รวมไปถึงการจัดกระดูก (Chiropractic) การดูแลรักษาด้านทันตกรรม ทั้งการขูดหินปูน การอุดฟัน การตรวจรักษาฟัน การเอ็กซ์เรย์ฟันและการถอนฟัน ตลอดจนการดูแลด้านสุขภาพใจเพื่อคลายกังวลด้านจิตใจในยามวิกฤต ด้วยค่ารักษาทางจิตเวชในฐานะผู้ป่วยนอก” นายโชนกล่าว

“เพรสทีจ เฮลธ์ ปลดล็อค” รับประกันตั้งแต่อายุ 11 – 80 ปี ให้ความคุ้มครองสูงสุดจนถึงอายุ 99 ปี จึงตอบโจทย์การดูแลด้านสุขภาพตั้งแต่ปัจจุบันและระยะยาวไปจนถึงวัยสูงอายุ อีกทั้งยังสามารถเลือกความคุ้มครองจากโรงพยาบาลชั้นนำทั้งในประเทศ และสถานพยาบาลทั่วโลก หมดกังวลกับการเดินทางไปต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมาพร้อมบริการพิเศษ BLA EveryCare ที่ช่วยดูแลทุกช่วงเวลา ทั้งก่อนเจ็บป่วย ระหว่างเจ็บป่วย หรือหลังการเจ็บป่วย โดยมี BLA Assistance Line 0 2777 8989 ผู้ช่วยส่วนตัวที่พร้อมดูแลเป็นพิเศษแบบครบวงจรทุกช่วงเวลา อาทิ บริการคำแนะนำด้านการแพทย์เบื้องต้นทางโทรศัพท์ บริการส่งผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล การสำรองจ่ายค่ารักษาทางการแพทย์ตามความคุ้มครองเมื่ออยู่ต่างประเทศ หรือ บริการรถยนต์ รับ-ส่ง ภายหลังการเข้ารักษาตัว เป็นต้น

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครทำประกัน “เพรสทีจ เฮลธ์ ปลดล็อค” ได้ผ่านตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน กรุงเทพประกันชีวิต และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรุงเทพประกันชีวิต www.bangkoklife.com หรือติดต่อ Call Center โทร. 02-777-8888

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top