กรมเจรจาการค้าฯชวนฟังสัมมนาออนไลน์ฟรี !!

กรมเจรจาการค้าฯชวนฟังสัมมนาออนไลน์ฟรี !!

โค้ดส่วนลด-shopee

กรมเจรจาการค้าฯชวนฟังสัมมนาออนไลน์ฟรี !!

“เจาะตลาด RCEP เปิดโอกาสอาหารแห่งอนาคต”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “เจาะตลาด RCEP เปิดโอกาสอาหารแห่งอนาคต” ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2567 เวลา 13.30-16.30 น. โดยมีรายละเอียดหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจดังนี้

13.30 – 13.40 น. พิธีเปิด โดย.. นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

13.40 – 16.30 น. การอภิปรายนำเสนอองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองทิศทางอาหารแห่งอนาคต ของไทยในตลาดประเทศสมาชิก RCEP ภายใต้หัวข้อ “เจาะตลาด RCEP เปิดโอกาสอาหารแห่ง อนาคต” โดย

(1) คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย

– ความสำคัญของอาหารแห่งอนาคต

– การเติบโตของอาหารแห่งอนาคตในไทย ประเทศสมาชิก RCEP และโลก

– ความพร้อมและโอกาสของผู้ประกอบการในไทย ในอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

(2) คุณกอบกุล เหล่าเท้ง รองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

– เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตอาหารแห่งอนาคต

– งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับอาหารแห่งอนาคต ในปัจจุบัน

(3) คุณเอกอนงค์ จางบัว ผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร

– ทิศทางของอาหารแห่งอนาคตทั้งในไทยและทั่วโลก

– ความร่วมมือและแผนพัฒนาด้านนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต

(4) คุณธนาภูมิ ม่วงเอี่ยม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ บริคเก็ต จำกัด

– แนวโน้มการบริโภคโปรตีนจากแมลง : การรับรู้ การยอมรับจากผู้บริโภค

– ความท้าทายอุตสาหกรรมการแปรรูปแมลง ในประเทศไทย และตลาด RCEP

– โอกาสอาหารแปรรูปจากจิ้งหรีดไทยสู่ตลาดโลก

(5) คุณสิริเชษฐ์ จิรพงษ์วัฒนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

– ที่มาและแนวโน้มการบริโภคอาหารทะเล Plant-based

– ความท้าทายอุตสาหกรรมอาหารทะเล Plant-based

– โอกาสอาหารทะเล Plant-based ไทยสู่ตลาดโลก

ดำเนินรายการโดย… คุณกนลรัตน์ เหลืองสด นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด (Live)

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCXywQwHEadmpuNjW-jfNbmQ

Facebook

https://www.facebook.com/TradeNegotiations

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ข้อมูลการติดต่อ 02 507 7419 คุณนันท์ธิดา จั่นเพชร (สำนักอาเซียน) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd

Leave a Reply

Back To Top