กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดกิจกรรมการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล 

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

จัดกิจกรรมการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล 

(GROUNDWATER INNOVATION CHALLENGE)” เฟ้นหาทีมต้นแบบ

 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดงานนำเสนอผลงานใน “โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล เพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม พ.ศ.2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting)  โดยกำหนดให้มีพิธีเปิดงาน ในวันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก  นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

 

สำหรับ “กิจกรรมการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล  (GROUNDWATER INNOVATION CHALLENGE)” ผ่านระบบออนไลน์ ที่จัดขึ้น จะเป็นการนำเสนอผลงานแนวคิดนวัตกรรมของผู้สมัครเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 38 ทีม ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล รวมถึงผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำบาดาล โดยมุ่งเน้นขยายองค์ความรู้ไปยังชุมชน และเครือข่ายท้องถิ่น อาทิ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ใช้น้ำบาดาล ตลอดจนสร้างเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างมีส่วนร่วมและเป็นระบบ

 

ทั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆทั้ง 5 ท่านร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน ได้แก่ นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ำบาดาล)  ดร. ทัศนีย์ เนตรทัศน์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนางานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ดร. นงรัตน์ อิสโร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ผู้อำนวยการโครงการ Industrial Liaison Program (ILP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มยุรี ศรีกุลวงศ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

สำหรับทีมผู้เข้าประกวดที่มีการนำเสนอผลงานโดดเด่น และได้รับการพิจารณาคะแนนสูงสุดทั้ง 5 ทีมนอกจากจะได้รับเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทแล้ว  แนวคิดจากทั้ง 5 ทีมจะยังถูกนำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างผลงานต้นแบบ

แนวทางและนวัตกรรมด้านทรัพยากรน้ำบาดาลอีกด้วย   สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการประกวดได้ทางเพจชื่อ ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารกลาง หรือโทรสอบถามได้ที่ 026667164

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥33

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com